Дошкільний навчальний заклад № 26 "Рябінка"
Город в дитячому саду

15 серп. 2017
Всю весну і літо, вихованці дитячого садка №26 «Рябінка» доглядали та спостерігали за рослинами на своєму власному городі, який створили вихователі дитячого садка.

Всю весну і літо, вихованці дитячого садка №26 «Рябінка» доглядали та спостерігали  за рослинами на своєму  власному городі, який створили вихователі дитячого садка.

ро­бота на власному городі,  зазвичай викликає неабиякий інтерес у дітей. Тож, виховате­лям долучили до неї своїх вихованців. Під час посад­ки рослин на городі, догляду за ними у дітей формується система знань про рослинний світ, формуються практичні навички догляду за рослинами, а також розвива­ються важливі інтелектуальні вміння.

Зокрема, діти вчаться:

* планувати роботу;

* підбирати матеріали та інструменти, необхідні для вико­нання певних дій;

* розподіляти у часі окремі етапи ро­боти;

* розподіляти   функції   та   знаряддя праці між учасниками процесу;  

* адекватно оцінювати результати ро­боти тощо.

Завдяки колективній праці, яка передба­чає взаємодопомогу, у дошкільників форму­ються також комунікативні навички.

Праця у природі корисна і для фізичного розвитку дітей, адже вона потребує перебування на повітрі, сприяє зміцненню нервової системи, передбачає зміну видів діяльності, а отже - виконання та відпрацювання різних рухів тощо.

У квітні-травні  діти, разом з вихователями, висадили у грунт розсаду багатьох рослин.

На очах у дітей ділянка землі перетворилася на зелений ки­лим. Діти отримали справжню насолоду, споглядаючи результат своїх зусиль.

Важливо, щоб під час праці у природі діти не лише набува­ють практичних навичок, а й отримують  знання.

Праця на городі - чудова нагода закріпити вміння дітей розріз­няти і правильно називати рослини.

Працюючи на городі з дошкільниками, вихователі активно спілкувалися з ними - разом уважно розглядати рослини, визнача­ти їхні властивості (колір, величину, форму), спільні та відмінні риси, пригадувати перебіг розвитку тої чи тої рослини.