Дошкільний навчальний заклад № 26 "Рябінка"
Сторінка музкерівника

 

 

 

 

Мета і завдання музичного розвитку дошкільника

 

  • Сформувати у дітей основи музичного сприйняття загально-художнього та естетичного виховання.
  • Розвивати любов та інтерес дітей до музики та співу.
  • Розвивати музичні здібності , мислення та творчу уяву.
  • Виявляти музичні задатки дітей та дбати про розвиток їх талантів.
  • Використовувати диференційований та індивідуальний підхід до дітей.
  • Для інтелектуального та креативного розвитку дітей використовувати інноваційні технології.

 

 

 

 

ІНТЕГРАЦІЯ  МУЗИЧНОГО ТА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ, ЯК ЗАСІБ  ОПТИМАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ  ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ДНЗ    

 

        ВИКОРИСТАННЯ МУЗИКИ З МЕТОЮ ОЗДОРОВЛЕННЯ ВІДОМЕ З ДАВНІХ ЧАСІВ. ВЕЛИКУ УВАГУ ТЕМІ МУЗИЧНОЇ СТИМУЛЯЦІЇ ФІЗИЧНОЇ ТА РОЗУМОВОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ЛЮДИНИ ПРИДІЛЯВ ЩЕ ЗНАМЕНИТИЙ ФІЛОСОФ АНТИЧНОСТІ АРИСТОТЕЛЬ. РОЗВИВАЮЧИ ЦЮ ТЕМУ, ВІН ЗРОБИВ ВИСНОВОК, ЩО МУЗИКА ВИКОНУЄ В СУСПІЛЬСТВІ ПЕВНІ ЗАВДАННЯ: ВОНА ЗДАТНА КЕРУВАТИ РОЗУМОМ І ПОВЕДІНКОЮ ЛЮДЕЙ, РЕГУЛЮВАТИ РОЗУМОВУ ТА ФІЗИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДЕЙ, ДАВАТИ ЕСТЕТИЧНУ НАСОЛОДУ, ВИЛІКОВУВАТИ ВІД НЕДУГ, ФОРМУВАТИ У СЛУХАЧІВ СМАКИ, ІНТЕРЕСИ, НОРМИ ТА ІДЕАЛИ. 

       МУЗИКА – ЦЕ ЕМОЦІЇ, РИТМ.  СПИРАЮЧИСЬ НА НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ГАЛУЗІ ЕСТЕТИКИ (А. ШОПЕНГАУЕР, Г. ГЕГЕЛЬ, Ф. ШЕЛЛІНГ ТА ІНШІ), ВСТАНОВЛЕНО, ЩО РИТМ І ТЕМП Є ПЕРШООСНОВАМИ ПРИРОДНОГО ПОЧУТТЯ КРАСИ, ВИСТУПАЮТЬ ЕСТЕТИЧНИМИ КАТЕГОРІЯМИ.     

       ЩЕ ДАВНІ ГРЕКИ ВИСОКО ЦІНИЛИ РИТМ ЗА ЙОГО ЕСТЕТИЧНІ ЯКОСТІ. ВОНИ ВВАЖАЛИ, ЩО ЧЕРЕЗ РИТМ ПЕРЕДАЄТЬСЯ КРАСА І ВИРАЗНІСТЬ МУЗИЧНОГО ТВОРУ, А  ЗА ДОПОМОГОЮ МУЗИКИ ЛЮДИНА ЗДАТНА ЯК НАЙКРАЩЕ ПРОДЕМОНСТРУВАТИ КРАСУ СВОГО ТІЛА. 

         ПСИХОЛОГИ С. РУБІНШТЕЙН І А. ЛЕОНТЬЄВ УСТАНОВИЛИ, ЩО ЛЮДИНА ДО СВОЄЇ ОСОБИСТОСТІ ВКЛЮЧАЄ І СВОЄ ТІЛО. САМЕ ЧЕРЕЗ ТІЛЕСНІ РУХИ В ПЕВНОМУ ПРОСТОРІ ТА ЧАСІ ЛЮДИНА ЗОВНІШНЬО ВИЯВЛЯЄ ВЛАСНІ ВНУТРІШНІ ПОЧУТТЯ, ЕМОЦІЇ, ПРАГНЕННЯ. 

         СУЧАСНА НАУКА ДОВОДИТЬ, ЩО ЛЮДИНА НЕ ТІЛЬКИ БІОЛОГІЧНА І СОЦІАЛЬНА СУБСТАНЦІЯ, А ЩЕ Й КОСМОПЛАНЕТАРНА. У ПРИРОДІ, КОСМОСІ ВСЕ ПРОХОДИТЬ РИТМІЧНО. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК УСІХ ПРИРОДНИХ ЯВИЩ СТАВ ПЕРШООСНОВОЮ ВИНИКНЕННЯ РИТМІВ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДСЬКОГО ОРГАНІЗМУ (РИТМ ДИХАННЯ, КРОВООБІГУ, РИТМ РОБОТИ СЕРЦЯ І Т.П.).

          ТАКИМ ЧИНОМ, РИТМ Є ПРИРОДНОЮ ОСОБЛИВІСТЮ ЛЮДИНИ. У ПРОЦЕСІ СВІДОМОЇ ДІЯЛЬНОСТІ   І ДИТИНИ,  І ДОРОСЛОЇ ЛЮДИНИ ЛЮДИНИ РИТМ ВИСТУПАЄ ЯК СОЦІАЛЬНА ОСОБЛИВІСТЬ, НЕОБХІДНА ЧАСТИНА ГАРМОНІЙНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ. ТОМУ ПРОБЛЕМА РИТМУ В ФОРМУВАННІ ДУХОВНОЇ ТА ФІЗИЧНОЇ СУТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ОРГАНІЧНО ПОВ'ЯЗАНА З ПРОБЛЕМОЮ ФІЗИЧНОГО ТА ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ.

        ЛЮДИНА, ЯКА ВОЛОДІЄ ВІДЧУТТЯМ РИТМУ, ЗДАТНА РАЦІОНАЛЬНО ОРГАНІЗУВАТИ СВОЇ ДІЇ У ПРОСТОРІ ТА ЧАСІ, ПІДВИЩУВАТИ ЖИТТЄВИЙ ТОНУС, ВПЛИВАТИ НА СТАН СВОГО ЗДОРОВ'Я, БУТИ ПИЛЬНОЮ ТА ВНУТРІШНЬО ЗІБРАНОЮ. РІВЕНЬ ВІДЧУТТЯ РИТМУ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ПОСТІЙНОЇ РОБОТИ НАД РИТМІКОЮ СВОЇХ РУХІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МУЗИЧНО-РИТМІЧНИХ І ФІЗИЧНИХ ВПРАВ, ОСОБЛИВО В ДОШКІЛЬНОМУ  ВІЦІ. САМЕ РИТМІКА ПОЄДНУЄ В СОБІ ДУХОВНЕ ТА ФІЗИЧНЕ, СПРИЯЄ ГАРМОНІЙНОМУ РОЗВИТКУ ДУШІ І ТІЛА, ВИХОВУЄ КРАСУ ТА ЩЕ БІЛЬШЕ ПОВ'ЯЗУЄ ДИТИНУ З ПРИРОДОЮ.

         ФУНКЦІОНАЛЬНА МУЗИКА, ДИХАЛЬНІ ТА  РИТМІЧНІ ВПРАВИ  З МУЗИЧНИМ СУПРОВОДОМ – ЦЕ ЗАСОБИ  ОПТИМАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ, ЯКЇ  МАЮТЬ  КОНКРЕТНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ДОПОМОГТИ  ПЕДАГОГАМ ВИРІШУВАТИ ЗАВДАННЯ ЩОДО  ФОРМУВАННЯ ФІЗИЧНОГО ТА ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ДОШКІЛЬНИКІВ ШЛЯХОМ ТОНКОЇ ПІДСВІДОМОЇ РЕГУЛЯЦІЇ ПСИХІЧНОГО СТАНУ ТА РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ВИХОВАНЦІВ.

         В РЕЖИМІ ДНЯ НАШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ БАГАТО МОМЕНТІВ, КОЛИ МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК ТА ІНСТРУКТОР ФІЗКУЛЬТУРИ СПІВПРАЦЮЮТЬ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ. НАЙБІЛЬШ ПРОДУКТИВНИМИ МОЖНА НАЗВАТИ   «РАНКОВІ ЗУСТРІЧІ» , ФІЗКУЛЬТУРНІ ЗАНЯТТЯ  ПІД МУЗИЧНИЙ СУПРОВІД, ІНТЕГРОВАНІ ЗАНЯТТЯ З ФІЗИЧНОГО ТА МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ,  ДИНАМІЧНІ ПАУЗИ МІЖ ЗАНЯТТЯМИ, СВЯТА ТА РОЗВАГИ, ЗАНЯТТЯ ДИХАЛЬНОЮ ГІМНАСТИКОЮ « У-ШУ», СПІЛЬНА ГУРТКОВА РОБОТА.

 

 

 

 

 

ПОРАДИ БАТЬКАМ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В нашому садочку працюють 2 гуртка:

 

Хореографічний гурток «Чобіток»

 

 

Мета: сприяти індивідуальному становленню особистості дитини під впливом цінностей хореографічного мистецтва, сформувати елементарні основи хореографічної культури, працювати над набуттям дитиною системи танцювальних навичок, а також творчих умінь успішного їх застосування, засвоєнням елементарної техніки танцювальних рухів і танців. Спрямовувати роботу на розвиток ритмічності й емоційної виразності танцювальних рухів, відчуття характеру музики, засобів музичної виразності, форми музичного твору і відтворення їх у рухах і вправах. Виховувати бажання красиво виконувати танцювальні рухи, змінювати рухи, вигадувати і застосовувати варіанти танцювального руху у різноманітних життєвих ситуаціях.

 

 

 

Керівник гуртка:

Передрій Галина Миколаївна

 

    

      Час проведення

 

 

 

 

Вівторок  12.00 -12.30

 

 

Четвер      12.00-12.30

 

 

 

 

Вокальний гурток  «Веселі нотки»

 

 

Мета: використовувати знайомі способи зображення образів, витончено користуватися інтонаціями, жестами та пантомімою, передавати характер пісень, таночків, вміло використовувати діапазон дитячого голосу, вокал та хореографію. Збагачувати мову виконавців образними висловами, розвивати пам’ ять, художні естетичні смаки та вподобання. Спонукати дітей до музичної творчості.

 

 

Керівник гуртка:

Припічек Тетяна Михайлівна.

 

    

       Час проведення

 

 

 

 

Понеділок 12.00 -12.30

 

 

П’ятниця 12.00-12.30